BRANDA

Pankart baskıda denilen brandalar cadde ve sokaklarda, dükkanlarda, meydanlarda, fuarlarda ve özellikle insanların kalabalık olduğu 

yerlerde ilgili ürün ve hizmetin reklam ve duyurusunu yapmak amacıyla hazırlanmış baskılardır.

Branda Tasarım Örneği
1/1