EL İLANI

Firma yada şahısların reklam, kampanya, bilgilendirme vs gibi amaçlarla kullandıkları basılı reklam malzemeleridir. El ilanları genelde tek sayfadan oluştukları için katlanmazlar ve okuyana hızlı mesaj verme konusunda başarılıdırlar. Maliyet açısından çok sayfalı broşürlere kıyasla daha ucuzdurlar. Genel anlamda tek taraflı baskıdan oluştukları gibi çift taraflı baskıdan da oluşurlar. 

El ilanları mevcut veya yeni bir hizmeti duyurmak, kullanıcılara bilgi vermek, ürün satışını sağlamak vb... amaçlar için hazırlanabilirler. Elden hızlıca dağıtabilecekleri gibi fuar yada tanıtım yapılabilecek alanlarda müşteriye sunulabilirler.

İlanlarda kağıt seçimi 1. hamur veya kuşe kağıt, ölçü tercihi ise genel anlamda A4 (21x29.7) - A5 (14.8x21) - A7 (7.4x10.5) boyutlarında olmaktadır.

 

 

Vera Entegre Çözümler El İlanı
1/1

Vera Delta Entegre Çözümler El İlanı

Vera Luca Entegrasyon El İlanı
1/1

Luca Entegrasyon El İlanı

Ebfine İnsülin İğne El İlanı
1/1

Ebfine İnsülin kalem İğne El İlanı