İNSERT

Firma yada kurumların ürettikleri mal veya hizmetleri tanıtmak, bilgilendirmek ve satışa sunmak amacıyla hazırladıkları kitapçıklardır. Kataloglar belli bir sıra ve düzene göre hazırlanırlar. Kullanım amacına göre görsel yada bilgi ağırlıklı hazırlanırlar ve genellikle A4 ve A5 formatında basılırlar.

Wicromed Ortopedi Ürünleri İnsert
1/1
Wicromed Ortopedi Ürünleri İnsert
1/1
Wicromed Saglik Insert 3
1/1
Wicromed Ortopedi Ürünleri İnsert
1/1

Wicromed Ortopedi Ürünleri İnsert