KURUMSAL SUNUM (POWERPOİNT YADA KEYNOTE)

Kurumların kendi içlerinde yada kurum dışı toplantı, eğitim, bilgilendirme ve tanıtım gibi organizasyonlarda kullandıkları metin ve görsellerden oluşan dökümanlardır. Sunumlar harektli yada hareketsiz olabileceği gibi powerpoint yada keynote gibi programlarda hazırlanırlar. Var olan bir sunumu firmanıza göre yeniden düzenleyebilir veya sıfırdan bir sunum hazırlayabilirim.

powerpoint.png
yazarkasa_sunum2.jpeg
yazarkasa_sunum1.jpeg
yazarkasa_sunum3.jpeg

Vera Delta Yazar Kasa Pos Powerpoint Sunum

gib_sunum1.jpeg
gib_sunum2.jpeg
gib_sunum3.jpeg

Gelir İdaresi Başkanlığı Powerpoint Sunum